Focus op schrijven: het onderwijs in het schrijven van teksten (2012)

Inspectie van het onderwijs heeft een rapport uitgebracht over huidige stand van zaken in het schrijfonderwijs en geeft daarbij suggesties voor verbeteringen. Een van die suggesties is om het schrijfonderwijs niet alleen tijdens de taallessen aan bod te laten komen, maar om ook te kijken naar mogelijkheden binnen de zaakvakken.

Link: Focus op schrijven