De Europese commissie

Excursie
Leskisten
Lesmateriaal
BB
MB
OB
21 eeuwse vaardigheden: Samenwerken, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Tijd, Ruimte, Mens en samenleving

De Europese commissie heeft lesmateriaal over de Europese Unie op hun website weergegeven:
– Een overzichtsboekje lesmaterialen Euopese Unie
– Europese verhalenkoffer (4-12 jaar) Uitleenpunten door het hele land
– Europees kinderpaspoort (4-12 jaar)
– Het EU-spel (10-14 jaar)
Daarnaast bieden zij informatie over excursiemogelijkheden naar Den Haag en Brussel. Voor meer info zie:Europese commissie