De schijf van vijf

Lesmateriaal
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Kritisch denken, Probleemoplossend denken en handelen, Informatie vaardigheden
Kerndoelen: Mens en samenleving

Op Wikiwijs staat een digitale les over de voedingstoffen en voedingsmiddelen in de De schijf van vijf. Ze gaan onderzoek doen naar de eetgewoontes in hun groep, verwerken deze gegevens in een tabel en maken een weekmenu aan de hand van de Schijf van vijf.

Voor de Wikiles: Schijf van vijf

Voor meer informatie: Het voedingscentrum