Djembé workshop

Gastlessen
BB
MB
OB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie, Bewegingsonderwijs

De Zwolse muziekschool biedt djembé workshops aan voor scholen. Voor meer informatie: De Zwolse muziekschool
Tel: 038 4540102
Mail: dezwolsemuziekschool@gmail.com