Geschiedenis vensters passend bij Vervoer

Lesmateriaal
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Samenwerken, Probleemoplossend denken en handelen, Informatie vaardigheden
Kerndoelen: Tijd

De Canon van Nederland heeft diverse vensterlessen ontwikkeld. Deze lessen bestaan uit een handleiding, vensterplaat, Klokhuisfilmpje en een werkblad. De volgende onderwerpen kunnen gekoppeld worden aan ‘Vervoer’ Vanuit de kerndoelen dienen basisscholen er naar te streven, deze vensters minimaal één keer aan te bieden.