HCO: Het mysterie van Stadshagen

Excursie
Lesmateriaal
BB
MB
OB
21 eeuwse vaardigheden:
Kerndoelen: Nederlands, Tijd, Natuur en techniek

Leerlingen leren meer over de wijk Stadshagen aan de hand van vier thema: namen en verhalen, water, natuur en architectuur. De bijbehorende lesbrieven voor groep 1-8 zijn te downloaden vanaf de site.

HCO Stadshagen