Het Afrika museum in Berg en Dal

Excursie
BB
MB
OB
21 eeuwse vaardigheden: Kritisch denken, Creatief denken en handelen, Probleemoplossend denken en handelen, Sociale vaardigheden, Media wijsheid
Kerndoelen: Tijd, Ruimte, Mens en samenleving, Kunstzinnige oriëntatie

Het Afrika museum in de buurt van Nijmegen biedt diverse mogelijkheden voor het basisonderwijs. Naast de nagebouwde woonerven, te bezichtigen in een park, zijn er ook diverse workshops en voorstellingen.

Schooljaar 2019/2020:

  • Daar zit muziek in (groep 1-2)
  • Voorstelling: Vol verhalen (groep 1-8)
  • Workshop: Afrikaanse muziek (groep 1-8)
  • Rondleiding en workshop: Bouwen en wonen (groep 1-8)
  • Workshop: Body percussie (groep 1-8)
  • Zelfstandig groepsbezoek (groep 3-8) Entree €50,- per 30 leerlingen
  • Kookworkshop: Keukenkenners (groep 5-8)
  • Interactieve rondleiding: Africa now (groep 5-8)

Voor meer informatie: Afrika museum