Het beste idee van Nederland junior

Lesideeën
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Samenwerken, Communiceren, Kritisch denken, Creatief denken en handelen, Probleemoplossend denken en handelen, Informatie vaardigheden
Kerndoelen: Rekenen & Wiskunde, Natuur en techniek

Op zoek naar jonge ingenieurs… Na aanleiding van een probleem, gaan de kinderen op zoek naar een oplossing. Een oplossing die nog niet eerder bedacht is, oftewel Design Based Learning. Ze gaan op onderzoek en ontwerpen een prototype, welke gepitcht wordt voor een jury.

Deze opdracht is geïnspireerd op het het programma ‘Het beste idee van Nederland’ van SBS6