Het klimaat en de Noordpool

Lesmateriaal
BB
21 eeuwse vaardigheden: Kritisch denken, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Ruimte, Mens en samenleving

Greenpeace heeft een lessenserie ontwikkeld over hoe fossiele brandstoffen voor klimaatverandering en het smelten van de poolkappen zorgen. De lessenserie bestaat uit een PowerPoint met filmpjes en een werkblad waarbij het onderzoekend leren wordt gestimuleerd. De eerste les gaat over de Noordpool, de tweede over klimaat en energie en de derde over hoe in actie te komen. Het lesmateriaal is na registratie gratis te downloaden. Voor meer informatie: Greenpeace

Olie, het zwarte goud; is een verdiepingsopdracht passend bij de lessenserie ‘Het klimaat en de Noordpool. Deze les is voor groep 7/8 en gaat over hoe olie ontstaat, hoe het gebruikt wordt, wat alternatieven zijn en waarom het landen machtig maakt. Voor de verdiepingsopdracht: Olie, het zwart goud