Iedereen een thuis

Gastlessen
Lesmateriaal
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Kritisch denken, Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Ruimte, Mens en samenleving

Habitat for humanity heeft een lespakket ontwikkeld over huisvesting wereldwijd en het belang van een veilig thuis voor iedereen. Het lespakket bestaat uit een Prezi, een docentenhandleiding en werkbladen voor groep 3/4, 5/6 en 7,8. Het lespakket is gratis te downloaden vanaf de site.

Voor meer informatie: Iedereen een thuis