Mindmap Azië, gekoppeld aan de kerndoelen.

Lesideeën
BB
MB
OB
21 eeuwse vaardigheden: Communiceren
Kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld

Hierbij een overzicht van de subthema’s die passen bij de kerndoelen voor wereldoriëntatie. Alhoewel de kerndoelen zeer algemeen zijn omschreven, zijn er er enkele richtlijnen gegeven die passen binnen het thema Azië.

Kerndoel 47: vergelijking van eigen omgeving en omgeving elders. Waarbij verwacht wordt dat er minimaal 1 land uit Azië wordt bestudeerd.
Kerndoel 50: omgaan met kaart en atlas + de beheersing van de basistopografie van de wereld. Hierbij kan bijvoorbeeld de topo-300 lijst van Cito enige kadering bieden. Zij hebben 100 plaatsen en gebieden geselecteerd in de wereld, die als basistopografie kunnen worden beschouwd. Topo lijst Cito-300

Kerndoel 52/53: de leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis. Vensters vanuit de Canon die aansluiten bij het thema Azië zijn: De VOC, Indonesië, Veelkleurig Nederland, Max Havelaar, Kinderarbeid en de Tweede Wereldoorlog. Scholen dienen ernaar te steven om ieder venster minstens één keer aan bod te laten komen tijdens de basisschoolperiode. Meer info: Canon van Nederland