Interactieve geschiedenis kaarten

Lesmateriaal
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Informatie vaardigheden
Kerndoelen: Tijd, Ruimte

Millo is een interactieve historische atlas, welke gebruikt kan worden om gebeurtenissen uit de geschiedenis toe te lichten. De historische landkaarten bevatten extra informatie en kunnen aangepast worden.

Voor meer informatie: Interactieve historische atlas