Keten met kaas

Lesmateriaal
Gastlessen
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Natuur en techniek, Mens en samenleving

Keten met kaas is een gratis lespakket over het productieproces van kaas, bedoeld voor groep 4 tot en met 6. De volgende onderwerpen komen aan bod: het leven op de boerderij, de kaasfabriek, het pakhuis, de supermarkt, de kaasconsument en transport.

Voor meer informatie: Keten met kaas