Kids moving the world

Lesmateriaal
Gastlessen
Leskisten
OB
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Kritisch denken, Samenwerken, Communiceren
Kerndoelen: Ruimte, Mens en samenleving

Er zijn drie landenmodules ontwikkeld, waarbij het dagelijks leven van kinderen in andere landen centraal staat. (Nicaragua, Cambodja en Tanzania) De module bestaat uit drie voorbereidende lessen en een gastles waarin o.a. een interactief spel wordt gespeeld. Er is een lesprogramma voor groep 5/6 en voor groep 7/8.

Daarnaast is er een lesmodule Malawi ontwikkeld voor alle groepen, met bijbehorende leskist.

Voor meer informatie: Kids moving the world