Kleuteridee: vliegveld & insecten

Lesideeën
Lesmateriaal
OB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Rekenen & Wiskunde, Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie

Op de pagina van Kleuteridee staan de thema’s ‘Vliegveld’ en ‘Insecten’, deze thema’s sluiten aan bij ‘In de lucht’. Bij beide onderwerpen zijn verschillende lessuggesties en werkbladen te vinden.