Lesmateriaal Kenmerk

Lesmateriaal
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Probleemoplossend denken en handelen, Informatie vaardigheden
Kerndoelen: Mens en samenleving, Natuur en techniek

Op de site van Kenmerk zijn diverse lespakketten te bestellen die passen bij het thema Duurzaamheid.

  • Gratis weblessen over blikrecycling: zie hiervoor Blik in de klas (groep 5-6)
  • Plastic Power, alles over plastic recycling: gratis werkboek en handleiding
  • Interactief lesmateriaal over glas en glasrecycling: gratis dvd, werkboek en handleiding

Exclusief verzend- en administratiekosten.