Lespakket Schiphol

Lesmateriaal
BB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen, Probleemoplossend denken en handelen, Informatie vaardigheden, Samenwerken
Kerndoelen: Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Rekenen & Wiskunde

Er is een lespakket ontwikkeld over Schiphol voor groep 7/8. De vakgebieden taal, rekenen en wereldoriëntatie worden geïntegreerd aangeboden. Het lespakket kan aangevraagd worden via: info@omgevingsraadschiphol.nl

Voor meer info: Schiphol lesmateriaal