Project vervoer

Lesmateriaal
OB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Rekenen & Wiskunde, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie, Bewegingsonderwijs

Via de Kleuteruniversiteit zijn diverse projecten te bestellen die passen bij het thema Vervoer. Zoals:

  • Project vervoer: rijden, vliegen en varen (€18,95)
  • Project verkeer en vervoer (€15,95)
  • Project de trein (€17,95)

Voor meer informatie: De kleuteruniversiteit Vervoer