SamSam oorlog en vrede

Lesmateriaal
BB
21 eeuwse vaardigheden: Kritisch denken, Communiceren
Kerndoelen: Tijd, Nederlands

Het tijdschrift SamSam heeft een online dossier over ‘Oorlog en vrede’, hierin staan artikelen die passend zijn bij het thema. De artikelen zijn geschreven vanuit de beleving van kinderen die zijn opgegroeid in een ander deel van de wereld. Enkele voorbeelden:

  • Paula vluchtte voor oorlogsgeweld in Colombia
  • Gio uit Congo danst voor vrede
  • Een muur als gevangenis of voor bescherming?

Voor het dossier: SamSam Oorlog en vrede