Sterrennacht, de Nachtwacht, Mona Lisa op ware grootte en op schaal.

Lesideeën
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Samenwerken, Communiceren, Kritisch denken, Creatief denken en handelen, Sociale vaardigheden
Kerndoelen: Rekenen & Wiskunde, Tijd, Kunstzinnige oriëntatie

De kinderen krijgen de maten van de genoemde schilderijen.
Daarna gaan ze op het schoolplein één van de schilderijen met een groepje namaken met krijt.
Hierbij kunnen ze de omtrek en de oppervlakte gaan berekenen.

In de klas kunnen ze de schilderijen nog op schaal natekenen.
De schilderijen kunnen afgerond worden op gemakkelijke maten.