Stichting Mariëtte’s childcare Ghana

Leskisten
BB
MB
OB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen
Kerndoelen: Ruimte, Kunstzinnige oriëntatie

De leskisten van Mariëtte zijn gratis te leen voor een periode van drie weken. Er wordt echter wel een tegenprestatie gevraagd, namelijk een geldinzamelingsactie voor kindertehuis Hanukkah in Ghana. De leskisten bevatten: boeken, lesbrieven, cd’s, dvd’s, muziekinstrumenten, spelletjes, recepten, knutselideeën en suggesties. Voor meer informatie: Mariëtte’s childcare Ghana