This is Holland lespakket

Lesmateriaal
BB
21 eeuwse vaardigheden: Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld

Het This is Holland lespakket bestaat uit 4 lessen. Iedere les bestaat uit een lesbeschrijving, een werkblad en twee video’s.

  1. Ontstaan van en leven in de Delta
  2. Nederland in volle bloei
  3. Industrialisatie
  4. Nu en de toekomst

De ontwikkeling van het lespakket is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernard Cultuurfonds en gratis te downloaden. Voor meer informatie: This is Holland lespakket