Tropenmuseum Amsterdam

Excursie
BB
MB
OB
21 eeuwse vaardigheden: Kritisch denken, Creatief denken en handelen, Sociale vaardigheden
Kerndoelen: Tijd, Ruimte, Mens en samenleving, Kunstzinnige oriëntatie

Het tropenmuseum gaat over mensen. Voor het basisonderwijs zijn er diverse programma’s samengesteld met verschillende onderwerpen als: werelddierenfeest, Sabi Suriname, verlangen naar Mekka, een wereld vol afval en Indonesië.

Voor meer informatie: Tropenmuseum