Unicef: rechten van het kind

Lesmateriaal
BB
21 eeuwse vaardigheden: Communiceren, Kritisch denken, Sociale vaardigheden
Kerndoelen: Mens en samenleving

Gratis lesmateriaal over de basisrechten van ieder kind overal ter wereld. Het lespakket bestaat uit een werkboekje, naslagboekje, digiles en een handleiding.

Voor meer informatie: Young Crowds Unicef