Veldlessen Vechterweerd

Excursie
BB
21 eeuwse vaardigheden: Samenwerken, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Natuur en techniek

Het IVN biedt in het voor- en najaar veldlessen aan voor groep 7 en 8. De veldles duurt 2 uur en vindt plaats in het waterwingebied Vechterweerd in Dalfsen. De deelname is kosteloos door financiering van Vitens. Basisscholen in Zwolle en Dalfsen krijgen ieder jaar een uitnodiging. Voor meer informatie: IVN
Mail: veldlessen@ivnzwolle.nl