Verkeerspark Assen

Excursie
MB
OB
21 eeuwse vaardigheden:
Kerndoelen: Mens en samenleving

Druinen Zathe is een attractiepark met een verkeerscircuit. Op het verkeersplein zijn: verkeerslichten, zebrabaden, rotondes en verkeersborden. Een leuk en educatief uitje voor de lagere groepen passend bij het thema Vervoer. Kosten €8,50 per persoon

Voor meer informatie: Verkeersplein Assen