Vogels

Lesmateriaal
BB
MB
OB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Natuur en techniek

Vogelbescherming Nederland heeft veel educatief materiaal ontwikkeld, waarbij onderzoekend en ontdekkend leren centraal staat. De lesbrieven zijn te downloaden vanaf de site. De volgende onderwerpen worden aangeboden:

  • Beleef de lente
  • Vogels algemeen (groep 1/8)
  • Vogels en voedsel (groep 3/4)
  • Nesten en nestkasten (groep 5/6)
  • Vogelvriendelijk schoolplein (groep 7/8)
  • Weidevogels
  • Vogels tellen met de klas
  • Trekvogels (groep 7/8)

Voor meer informatie: Vogelbescherming Nederland