Wereldmuseum Rotterdam

Excursie
BB
MB
OB
21 eeuwse vaardigheden: Kritisch denken, Creatief denken en handelen, Sociale vaardigheden
Kerndoelen: Tijd, Ruimte, Mens en samenleving, Kunstzinnige oriëntatie

Zonder ver te hoeven reizen leer je meer over de wereld in het Rotterdam. In het Wereldmuseum gaat het over mensen overal op aarde. Er zijn diverse programma’s samengesteld voor het basisonderwijs, met onderwerpen als: thuis is mijn huis, superstraat, verborgen bericht en maskers.

Voor meer informatie: Wereldmuseum Rotterdam