Toepasbaarheid

Theoretisch

Op de artikelen (blog) pagina vind je actuele artikelen, rapporten, filmpjes en podcasts die te maken hebben met wereldoriëntatie en projectmatig werken. Met als doel kennis te delen en te inspireren, om zo het onderwijs te kunnen verrijken.

Organisatorisch

Het werken vanuit een thema op een projectmatige manier, vraagt van de leerkracht andere vaardigheden, dan bij het volgen van een methode. Onder ‘Projectmatig werken’ vind je praktische informatie om te helpen bij de organisatie.

Praktisch

Bij ieder thema vind je een overzicht van lessuggesties, bestaande uit: excursies, gastlessen, lesmateriaal en lesideeën. De lessuggesties zijn gericht op ervaren, ontdekken en onderzoeken binnen en buiten de school.

Het aanbod blijft actueel door input van partnerscholen.