Portfolio

Tijdens het projectmatig werken ontwikkelen leerlingen allerlei vaardigheden, zoals de 21e eeuwse vaardigheden:

 • Kritisch denken
 • Creatief denken
 • Probleem oplossen
 • Computational thinking
 • Informatie vaardigheden
 • ICT- basis vaardigheden
 • Media wijsheid
 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Sociale en culturele vaardigheden
 • Zelfregulering

Een portfolio kan een middel zijn om de ontwikkeling van deze vaardigheden inzichtelijk te maken voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Daarnaast kan een portfolio bijdragen aan het ontwikkelen van zelfsturende vaardigheden, mits de leerkracht samen met leerlingen tijd vrij maakt om doelen te stellen, te monitoren en te evalueren. Hierover meer in het artikel ‘Zelfsturing stimuleren met een digitaal portfolio’ geschreven door Maaike van de Loo.

Hoe een dergelijk (digitaal)portfolio eruit zou moeten zien is afhankelijk van de visie van de school.

Meer informatie over zelfsturing in het onderwijs, vind je in deze editie van MensenKinderen.