Projectfases

Tijdens het projectmatig werken zijn er diverse organisatorische zaken waar aan gedacht moet worden. Om het een beetje overzichtelijk te maken, hebben we hier de mogelijke aandachtspunten per fase benoemd.

De voorbereidingsfase

 • Brainstormsessie met betrokken collega’s en/of ouders. Mindmappen: welke onderwerpen passen bij het thema? Ideeën uitwisselen.
 • Startactiviteit bedenken, die de voorkennis activeert en de natuurlijke nieuwsgierigheid bevordert.
 • Leesboeken verzamelen bij de bibliotheek en Rijnbrink (regio Overijssel en Gelderland). Een projectcollectie bij Rijnbrink dient minimaal 1 maand van te voren aangevraagd te zijn.
 • Excursies en/of gastlessen plannen: datum prikken en hulpouders regelen.
 • Lesmateriaal aanvragen, zie hiervoor het aanbod bij het gekozen thema.

De startfase

 • Een prikkelende startactiviteit. Bijvoorbeeld: een spel, voorstelling, film, excursie of een circuit met doe-activiteiten.
 • Algemene basiskennis les passend bij het thema. Welke kennis dienen de leerlingen te beheersen, voordat ze de verdieping ingaan? Deze les kan door de leerkracht, een gastdocent of een ouder verzorgd worden.
 • Mindmappen met leerlingen: aan welke onderwerpen denken ze? Wat weten ze al?
 • Onderzoeksvragen formuleren, waar willen ze meer over weten? Welke onderwerpen vinden ze interessant?

De verwerkingsfase

 • Thematisch lezen: leerlingen lezen voor hun plezier en/of zijn gericht op zoek naar antwoorden voor hun onderzoeksvragen.
 • Gedurende enkele weken werken de leerlingen aan een verwerkingsopdracht. Zie hiervoor de ‘Projectkaarten
 • Verdiepingslessen leerkracht gestuurd. Welke onderwerpen passend bij de kerndoelen zijn waardevol om te behandelen?
 • Lesactiviteiten die gericht zijn op ervaren, onderzoeken en ontdekken
 • Circuit-middag: in samenwerking met collega’s en eventueel ouders worden diverse lessen aangeboden die passen bij het thema.
 • Crea-middag: bij elke thema past wel een creatieve activiteit

De afsluitingsfase

 • Evaluatie met leerlingen en collega’s
 • Presentatie eindproducten (klassikaal, per bouw of schoolbreed)
 • Documentatie en reflectie voor in het portfolio
 • Schoolbrede afsluiting d.m.v. een tentoonstelling en/of voorstelling
 • Foto’s maken voor op Klasbord of voor in de schoolkrant