Eigen-wijs digitaal

Lesideeën
OB
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden:
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie

Hieronder enkele liedsuggesties die aansluiten bij het thema Onder de grond, zodat ook muzikale vorming gekoppeld kan worden aan...

Meer

Leskist Bodem

Leskisten
BB
21 eeuwse vaardigheden: Samenwerken, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Natuur en techniek

De Universiteit van Wageningen biedt een leskist Bodem aan. Met deze leskist kunnen kinderen in de bovenbouw bodemonderzoek verrichten....

Meer

English options

Lesmateriaal
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Communiceren
Kerndoelen: Engels

De site SL Collective is een verzamelplek voor Engelstalige werkbladen en PowerPoints gemaakt door en voor leerkrachten. Er kan...

Meer

Vulkanen

Lesmateriaal
BB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen, Informatie vaardigheden
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie, Ruimte, Nederlands

Het Centrum voor Mondiaal onderwijs heeft een lesbrief ontwikkeld over vulkanen voor groep 7/8. De lesbrief bevat achtergrondinformatie, vragen...

Meer

Vulkanen

Lesmateriaal
OB
21 eeuwse vaardigheden: Communiceren, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Ruimte, Nederlands, Rekenen & Wiskunde

Op de Kleuteruniversiteit staat een plusproject over Vulkanen, deze is voor €8,95 te bestellen. Het project bestaat uit een...

Meer

Dieren onder de grond

Lesideeën
Lesmateriaal
OB
21 eeuwse vaardigheden: Communiceren, Creatief denken en handelen, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie, Natuur en techniek, Nederlands, Rekenen & Wiskunde

Kleuteridee heeft een verzameling gemaakt van lessen die passen bij het thema ‘Dieren onder de grond’. Zoals: een praatplaat,...

Meer

IVN Moestuinlespakket

Lesmateriaal
MB
21 eeuwse vaardigheden:
Kerndoelen: Natuur en techniek

Het IVN heeft een moestuinlespakket ontwikkeld voor groep 3 tot en met 5. Het lespakket bestaat uit vier lessen...

Meer

Over de pot en de put

Lesmateriaal
MB
OB
BB
21 eeuwse vaardigheden:
Kerndoelen: Natuur en techniek, Mens en samenleving, Tijd

Stichting RIONED heeft een lespakket ontwikkeld over regen- en afvalwater voor alle groepen van de basisschool. Waar gaat al...

Meer

Mindmap Onder de grond

Lesideeën
OB
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Communiceren
Kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld

In de onderstaande mindmap zijn enkele subonderwerpen rondom het thema gekoppeld aan de kerndoelen voor wereldoriëntatie. Hierdoor zie je...

Meer

Speurzoekers

Leskisten
Lesmateriaal
OB
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Informatie vaardigheden
Kerndoelen: Natuur en techniek

Speurzoekers biedt lesmateriaal aan waarmee kinderen de natuur kunnen ontdekken en onderzoeken: Zoek- en herkenningskaarten Speurmateriaal Natuurwijzers Gratis downloads:...

Meer