Bosatlas Online

Lesideeën
Lesmateriaal
BB
21 eeuwse vaardigheden: Informatie vaardigheden, Samenwerken
Kerndoelen: Rekenen & Wiskunde, Nederlands, Ruimte

Bosatlas online biedt een gratis proeflicentie aan voor docenten en studenten. Met behulp van kaarten, diagrammen en infographics kan...

Meer

Over de pot en de put

Lesmateriaal
OB
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden:
Kerndoelen: Tijd, Mens en samenleving, Natuur en techniek

Stichting RIONED heeft een lespakket ontwikkeld over regen- en afvalwater voor alle groepen van de basisschool. Waar gaat al...

Meer

Groen Gelinkt zoekpagina

Lesmateriaal
OB
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden:
Kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld

Groen Gelinkt is een zoekpagina voor natuur- en duurzaamheidseducatie. Via deze pagina kan er gericht gezocht worden naar educatief...

Meer

WWF

Gastlessen
Lesmateriaal
OB
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Zelfregulering, Probleemoplossend denken en handelen, Kritisch denken
Kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld

Het Wereld Natuur Fonds heeft divers lesmateriaal ontwikkeld, dat bij verschillende thema’s past. Voor groep 1-4: Dieren in de...

Meer

Mindmap Water

Lesideeën
MB
OB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Communiceren
Kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld

In de onderstaande mindmap zijn enkele subonderwerpen rondom het thema gekoppeld aan de kerndoelen voor wereldoriëntatie. Hierdoor zie je...

Meer

Speurzoekers

Leskisten
Lesmateriaal
OB
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Informatie vaardigheden
Kerndoelen: Natuur en techniek

Speurzoekers biedt lesmateriaal aan waarmee kinderen de natuur kunnen ontdekken en onderzoeken: Zoek- en herkenningskaarten Speurmateriaal Natuurwijzers Gratis downloads:...

Meer

Lessenserie Water PA

Lesmateriaal
OB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen, Zelfregulering, Probleemoplossend denken en handelen, Samenwerken
Kerndoelen: Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie

Deze lessenserie bestaat uit 4 lessen, waarin verschillende vakgebieden worden gecombineerd.  De lessen bevatten een korte instructie/ uitleg, waarna...

Meer

Brandweer op school

Lesmateriaal
OB
MB
BB
21 eeuwse vaardigheden: Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Mens en samenleving

Young Crowds heeft een leerlijn ‘Brandweer op school’ ontwikkeld voor groep 1-8. Centraal staat brandpreventie, brandveiligheid en de taken...

Meer

Plasticvissen in Amsterdam en Rotterdam

Excursie
BB
21 eeuwse vaardigheden: Probleemoplossend denken en handelen, Kritisch denken, Communiceren, Samenwerken
Kerndoelen: Mens en samenleving

Stichting Plastic Whale maakt het mogelijk om met je klas te gaan plasticvissen in Amsterdam of Rotterdam. Tijdens een...

Meer

Scheepvaartmuseum Amsterdam

Excursie
OB
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Samenwerken, Creatief denken en handelen, Communiceren
Kerndoelen: Tijd

Het scheepvaartmuseum in Amsterdam biedt diverse educatieve programma’s aan voor basisscholen. Reizen met Rinus, over reizen vroeger en nu:...

Meer