Vakken in samenhang (2011)

Een digitaal boek voor samenhang tussen kunstzinnige oriëntatie, taal en wereldoriëntatie. Deze publicatie geeft handreikingen voor leerkrachten bij: het maken van keuzes, betrekken van de omgeving, het verbinden van de vakgebieden en het gebruikmaken van een digi-bord-boek.

Link: Vakken in samenhang

Bron: Roozen, I., Oosterloo, A. & Klein Tank, M. (2011) Vakken in samenhang. Enschede: SLO Nationaal Expertisecentrum leerplanontwikkeling