Sterrennacht, de Nachtwacht, Mona Lisa op ware grootte en op schaal.

Lesideeën
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Samenwerken, Communiceren, Kritisch denken, Creatief denken en handelen, Sociale vaardigheden
Kerndoelen: Rekenen & Wiskunde, Tijd, Kunstzinnige oriëntatie

De kinderen krijgen de maten van de genoemde schilderijen. Daarna gaan ze op het schoolplein één van de schilderijen...

Meer