Sterrennacht, de Nachtwacht, Mona Lisa op ware grootte en op schaal.

Lesideeën
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Kritisch denken, Creatief denken en handelen, Sociale vaardigheden, Samenwerken, Communiceren
Kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie, Rekenen & Wiskunde, Tijd

De kinderen krijgen de maten van de genoemde schilderijen. Daarna gaan ze op het schoolplein één van de schilderijen...

Meer