Digitale toetsen, waar moet je op letten? (2014)

Ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs zullen leerlingen ook vaardig moeten worden in het leren voor een toets. Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van een methode, zullen deze toetsen zelf ontwikkeld moeten worden. Gelukkig zijn er diverse digitale hulpmiddelen.

In dit wetenschappelijke artikel wordt toegelicht hoe een betrouwbare en valide toets eruit zou moeten zien en welke didactiek er achter schuilt.

Link: Digitale toetsen, waar moet je op letten?

Bron: Jarodzka, H. & Kischner P. (2014) Digitale toetsen, waar moet je op letten? (p24) 4W: Weten Wat Werk en Waarom, jaargang 3, nummer 1, Zoetermeer: Kennisnet