Cyclus thema’s

Inspectie op Onderwijs heeft in 2016 een onderzoeksrapport uitgebracht, waarin beschreven staat hoe scholen de kwaliteit van het aanbod voor wereldoriëntatie kunnen verbeteren. In dat rapport hanteren ze vijf invalshoeken:

  • 1. het realiseren van een doorgaande lijn in het leerstofaanbod van groep 1 tot en met 8
  • 2. zorgen voor samenhang in het leerstofaanbod
  • 3. integreren van wereldoriëntatie en taalontwikkeling
  • 4. vormgeving van inspirerende en activerende lessen
  • 5. zicht krijgen op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van de leerlingen

Door de wereldoriënterende thema’s in een cyclus van 2 of 3 jaar aan te bieden, wordt er een doorgaande lijn in de leerstof gecreëerd. Wanneer het thema herhaald wordt, wordt eerder opgedane kennis opgefrist en uitgebreid, door verdieping en verrijking. Daarnaast kunnen nieuwe vaardigheden eigen gemaakt worden.

Scholen zijn vrij om zelf te bepalen hoe de kerndoelen voor wereldoriëntatie in een doorgaande lijn worden aangeboden. De thema’s die op Wijs de wereld in! staan zijn zo opgezet, dat ze verschillende kerndoelen kunnen dekken. Het is aan de school om hierin een weloverwogen keuze te maken. Welke thema’s sluiten aan bij de belevingswereld en interesses van leerlingen en leerkrachten? En welke kerndoelen worden per thema bewust aangeboden? Op de pagina ‘Kerndoelen WO’ vind je hierover meer informatie.

Hieronder enkele voorbeelden van hoe zo’n cyclus eruit zou kunnen zien. In beide voorbeelden is er gekozen om een aantal thema’s te laten terugkeren en andere eenmalig aan te bieden. Dit omdat sommige thema’s beter aansluiten bij een bepaalde leeftijdsgroep. Het aantal thema’s dat wordt aangeboden is afhankelijk van de duur. Wanneer er wordt uitgegaan van vijf weken per thema, zouden er acht projecten per jaar kunnen plaatsvinden, aangezien er veertig schoolweken per jaar zijn.

Voorbeeld cyclus van 3 jaar, waarbij vanaf groep 3 wereldoriëntatie wordt aangeboden.
Voorbeeld cyclus Parkschool, waarbij de schoolbrede thema’s in een cyclus van 3 jaar worden aangeboden en de overige thema’s in een cyclus van 2 jaar, vanaf groep 5.