Project kaarten

Het inzetten van opdrachtkaarten tijdens het projectmatig werken heeft een grote toegevoegde waarde. De kaarten helpen leerlingen op een zelfstandige manier informatie te verwerken, waarbij verschillende ordes van denken worden aangesproken.

De projectkaarten zijn ontworpen voor leerlingen, maar bieden tevens een houvast voor leerkrachten om het leerproces te kunnen begeleiden. Op de kaarten staat hoe ze de opdracht moeten uitvoeren en aan welke voorwaarden de opdracht moet voldoen. In plaats van het becijferen van het eindproduct, wordt samen met de leerling gekeken in hoeverre het product voldoet aan alle criteria.

Meerdere stappenplannen volgen binnenkort, bijvoorbeeld voor: pitchen, bordspel maken, interview, reisgids en encyclopedie. To be continued!

Reflecteren = leren

Bij iedere opdrachtkaart staat bovenaan ‘Persoonlijk leerdoel’. Het is de bedoeling dat leerlingen gestimuleerd worden om na te denken over hun eigen leer- en werkhouding. Hoe kunnen ze er zelf voor zorgen dat ze vooruit gaan in hun ontwikkeling. Welk leerdoel ze formuleren kan voor iedere leerling verschillend zijn, vooral het gesprek tussen leerling en leerkracht kan hierbij van groot belang zijn. Door door te vragen kunnen leerlingen tot inzichten komen, die hen helpen in de vooruitgang. De reflectievragen op de achterzijde dragen hier ook aan bij. Een interessante aanvulling hierop is de theorie van Carol Dweck over een Growth mindset, zie hiervoor het filmpje: Teaching a growth mindset