Grej of the day (2019)

GOFD is bedacht door Micael Hermansson, een Zweedse oud-leerkracht met passie voor onderwijs. Hij zocht naar een manier om leren interessant en leuk te maken en zo ontstond Grej of the day. Grej is Zweeds voor ‘één ding’. Oftewel één microles per dag, die mindblowing is. Het concept bestaat uit 3 fases:

  • Nieuwsgierig maken met een raadsel. (de dag voorafgaand)
  • Dagopening: een microles van ongeveer 8 minuten over een pakkend onderwerp.
  • Huiswerk: navertellen aan een volwassenen

Thematisch werken biedt volop mogelijkheden om Grej of day toe te passen. Zo kunnen gedurende een project diverse GOTD’s gegeven worden die aansluiten bij het thema.

Voor meer informatie: Grej of the day