China in de les

Leskisten
Lesmateriaal
BB
MB
OB
21 eeuwse vaardigheden: Samenwerken, Communiceren, Informatie vaardigheden, ICT-basisvaardigheden
Kerndoelen: Nederlands, Ruimte

Bonisa heeft in samenwerking met PABO studenten gratis lesmateriaal ontwikkeld over China. Allerlei onderwerpen komen aan bod o.a.: religies, geschiedenis, Gobi woestijn, één-kind-problematiek en volken.

Tevens is het mogelijk om een leskist over China te huren voor €50,-

Voor meer informatie: Bonisa: China in de les

Lesidee: In de bovenbouw kunnen de verschillende deelonderwerpen verdeeld worden op basis van interesse. In groepjes gaan leerlingen zelfstandig op zoek naar informatie, met behulp van de site, en werken deze informatie uit in een presentatievorm. Zie hiervoor opdrachtkaarten Wijs de wereld in.