Dieren onder de grond

Lesideeën
Lesmateriaal
OB
21 eeuwse vaardigheden: Communiceren, Creatief denken en handelen, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Rekenen & Wiskunde, Nederlands, Natuur en techniek, Kunstzinnige oriëntatie

Kleuteridee heeft een verzameling gemaakt van lessen die passen bij het thema ‘Dieren onder de grond’. Zoals: een praatplaat, liedjes, woordkaarten en laboratoriumhoek.

Voor het overzicht: Dieren onder de grond