GGD leskisten

Leskisten
BB
MB
OB
21 eeuwse vaardigheden: Kritisch denken, Sociale vaardigheden, Zelfregulering
Kerndoelen: Mens en samenleving, Natuur en techniek

GGD IJsselalland heeft voor scholen in de omgeving leskisten samengesteld, die kunnen worden ingezet voor seksuele voorlichting, pesten of smaaklessen. Deze leskisten zijn gratis op te halen, voor een duur van 3 weken.

Voor meer informatie: GGD IJsselland

Niet alleen GGD IJsseland biedt lesmateriaal aan voor het basisonderwijs, ook andere GGD centra. Kijk hier voor de mogelijkheden.