Lesbrief IJstijd

Lesmateriaal
BB
MB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen, Probleemoplossend denken en handelen, Informatie vaardigheden
Kerndoelen: Tijd

Het Rijksmuseum voor oudheden heeft een lesbrief ontwikkeld over de IJstijd voor groep 5 t/m 8. De les gaat over hoe onze voorouders leefden, welke dieren er waren en hoe landschap eruit zag. De les is gratis te downloaden vanaf de site.

Voor meer informatie: Lesbrief IJstijd