Leskist Bodem

Leskisten
BB
21 eeuwse vaardigheden: Samenwerken, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Natuur en techniek

De Universiteit van Wageningen biedt een leskist Bodem aan. Met deze leskist kunnen kinderen in de bovenbouw bodemonderzoek verrichten. De leskist met alle benodigde materialen is te leen voor maximaal 3 weken.

Voor meer informatie: Wetenschapsknooppunt