Leskisten Oblimon Arnhem

Leskisten
BB
MB
OB
21 eeuwse vaardigheden: Samenwerken, Kritisch denken, Creatief denken en handelen, Sociale vaardigheden
Kerndoelen: Mens en samenleving

Oblimon verhuurt diverse leskisten passend bij verschillende werelddelen en religies. Ze kunnen worden opgehaald in Arnhem. De leskisten zijn te huur voor twee weken, tegen een vergoeding van €35,-.

  • Afrika: Kenia, Ethiopië, Malawi, Oost-Afrika, West-Afrika en Zuid-Afrika.
  • Azië: Sri Lanka, Bangladesh, India, Indonesië, Filipijnen en China.
  • Latijns-Amerika: Suriname, Midden-Amerika, Andes
  • Thema’s: duurzaamheid, vluchtelingen, boeddhisme, christendom, hindoeïsme, de islam, het jodendom

Oblimon is een samenwerkingsverband van onderwijsbegeleiders levensbeschouwing en identiteit. Voor meer informatie: Leskisten Oblimon