Plattegrond woonomgeving

Lesideeën
BB
MB
OB
21 eeuwse vaardigheden: Kritisch denken, Probleemoplossend denken en handelen
Kerndoelen: Rekenen & Wiskunde, Ruimte

In de klas wordt een stadskaart opgehangen of er wordt een plattegrond getekend van de omgeving van de school. Waar woont iedereen? Met huisjes of foto’s kan inzichtelijk worden gemaakt waar iedereen woont.
Verdieping voor de midden- en bovenbouw: leerlingen maken een plattegrond van hun woonwijk. Hoe ziet deze er nu uit? Wat zouden ze in de toekomst willen aanpassen? Ze ontwerpen een bestemmingsplan met legenda.