Vulkanen

Lesmateriaal
BB
21 eeuwse vaardigheden: Creatief denken en handelen, Informatie vaardigheden
Kerndoelen: Nederlands, Ruimte, Kunstzinnige oriëntatie

Het Centrum voor Mondiaal onderwijs heeft een lesbrief ontwikkeld over vulkanen voor groep 7/8. De lesbrief bevat achtergrondinformatie, vragen en een handvaardigheidsopdracht.

Voor meer informatie: CMO lesbrief Vulkanen