Tijdschrift Taal, voor opleiders en onderwijsadviseurs

Het koppelen van taal en wereldoriëntatie is een grote uitdaging. Dit tijdschrift beschrijft recente ontwikkelingen op het gebied van taalonderwijs, welke meegenomen kunnen worden in de beleidsaanpak op school.

Nummer 12, jaargang 8 bevat bijvoorbeeld de volgende artikelen:

  • Kleuters leren wereldwoorden, een artikel over woordenschat onderwijs en wereldoriëntatie
  • Inhoud en didactiek van begrijpend lezen
  • Hoe nuttig zijn grammaticalessen?

Link: Archief Tijdschrift Taal

Bron: Tijdschrift Taal, voor opleiders en onderwijsadviseurs. Uitgegeven door SLO