Reisbrochure van Europees land

Lesideeën
BB
21 eeuwse vaardigheden: Samenwerken, Communiceren, Creatief denken en handelen, Digitale geletterdheid, Informatie vaardigheden, ICT-basisvaardigheden
Kerndoelen: Rekenen & Wiskunde, Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie

Laat kinderen een land kiezen naar eigen keuze. Van dit land maken zij een brochure. Per gezinslid zijn de...

Meer