Everyday geography (2006)

Fran Martin adviseert leerkrachten in het primair onderwijs, hoe zij aardrijkskunde betekenisvoller kunnen maken. Haar uitgangspunt is ‘Everyday Geography’ oftewel het aanbieden van aardrijkskundige onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen. Welke aardrijkskundige kennis hebben we nodig om het nieuws te begrijpen, de weg te vinden, een vakantie of tripje te plannen of om verantwoord boodschappen te kunnen doen. Deze benadering zorgt ervoor dat de leerstof betekenisvol wordt, waarmee ook de motivatie positief wordt beïnvloed. In het artikel legt Fran uit hoe deze lesaanpak, met behulp van ‘key concepts’ kan worden vormgegeven.

Link: Everyday Geography

Martin, F. (2006) Everyday geography. Primary geographer, autumn 2006, p. 4-7